Yüksek ürün kalitesine ve yüksek ürün verimliliğine ancak mükemmel kalıp dizaynı ile erişilebilir. Bu yüzden Çuhadaroğlu üreteceği alüminyum profillerin kalıplarını kendi bünyesinde geliştirerek ve tasarlayarak gerçekleştirir. Kalıp imalatının yaklaşık 70% oranındaki kısmı kendi bünyemizde yapılmaktadır. En gelişmiş makineleri ve ekipmanları kullanarak, 3 boyutlu dizayn ve analiz sistemleri (CAD/CAM) ile kalıplarını üretir. Tüm bu üstün özellikler kullanılarak üretilen kalıplardan, uluslararası standartlarda alüminyum profiller üretilir.

Döküm tesisimizde 1XXX, 5XXX, 3XXX ve 6XXX alaşımlarına ait 6, 7 ve 10 inch çaplarında max. 7.2 metre boyunda birincil alüminyum biyetler; döküm öncesi ve sonrasında da spektrometre ile kimyasal analiz yapılarak yüksek hassasiyette biyetler üretebilmekteyiz. Tesisimiz Wagstaff firmasına ait hassas gaz alma sistemi ile elektromanyetik sıvı alüminyum karıştırma teknolojilerini kullanarak yüksek hassasiyette alaşım elementleri, düşük oranda hidrojen ve inklüzyon içeriğine sahip biyetler üretmektedir.

PLC kontrollü tesisimizde eloksalleme işlemini max. 35 μm eloksal kalınlığı ile max. 7600mm boyundaki profillere uygulayabilmekteyiz. Aynı şekilde müşteri talebine göre tüm RAL renklerini toz boya ünitemizde alüminyum ekstrüzyon profillere uygulayabilmekteyiz. Türkiye’de ilk QUALANOD ve QUALICOAT sertifikası alan firma olup, RAL yüzeyler bu sertifikalar tarafından yetkilendirilmiştir.

Tesisimizde toplamda 3 adet ekstrüzyon pres ile çalışmaktayız: 1650mt – 6 inch çapındaki biyetler 1800mt – 7inch çapındaki biyetler 4000mt – 10inch çapındaki biyetler Dairesel çapı max. 200 mm’ye kadar olan profiller, 410 mm’ye kadar olan lama profiller, metre ağırlıkları 100 gr dan 25 kg’a kadar olan profilleri kapsayacak şekilde, geometrilerinin uygun olması durumunda, üretilebilmektedirler.

Mekanik işlem hattımızda alüminyum profillere, kesme, açılı kesme, delme, bükme, punch, birleştirme ve montaj uygulanarak müşterilerimizin taleplerine cevap verebilmekteyiz. Tüm mekanik işlemlerimiz CNC çalışma merkezlerimiz ile Avrupa normlarına uygun olarak istenilen standartlarda ve kalitede yapılmaktadır.

Paylaşım adresi kopyalandı.
Bağlantıyı Paylaş
Endüstriyel Profiller

Dokümanlar

Endüstriyel interal Katalog İndir

Destek

 Kullanım Koşullarını kabul ediyorum.   

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz. Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir. Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.

info

Telefon

+90 (212) 224 20 20

E-Posta

info@interal.com.tr

Adres

Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Paz. Yakuplu Mh. Hürriyet Bulvarı No:6 34524 Beylikdüzü / İSTANBUL - TÜRKİYE